Historiek

Karate is oorspronkelijk een methode van zelfverdediging. Men gebruikt de ledematen als natuurlike wapens om te slaan, te schoppen of te stoten op vitale delen van het lichaam.

KARA betekent LEEG

TE betekent HAND

KARATE Betekent letterlijk LEGE HAND

In de zesde eeuw verliet DARUMA stichter van het ZEN BOUDISME, West-Indië en reisde naar China. Hij ontwikkelde er een trainingsmethode voor de monniken die door het vele mediteren verzwakt waren. Na een tijdje bleek deze methode zeer afdoende te werken en de monikken werden door deze manier van trainen lenig en sterk.

Door het vele reizen werden zij regelmatig overvallen door struikrovers, die erop uit waren om het weinige dat zij hadden, te stelen.

Door hun fysieke paraatheid konden zij de meeste aanvallen afweren. Op die manier ontstond de eerste gevechtstechnieken. Deze technieken werden doorgegeven aan alle monniken en zo ontstond de methode van SHORIN-JI KEMPO. Het is deze methode die in de 15e eeuw OKINAWA bereikte (toen nog China) en waar het OKINAWA-TE genoemd werd. Het werd overal in het geheim getraind en elke samenkomst werd verboden om het verzet in te dijken.

Het is pas in 1906 dat de eerste demonstraties plaats hadden. De toenmalige stijlen of methoden waren het SHORIN RYU en het SHOREI RYU.

In 1916 demonstreede FUNAKOSHI zijn methode in Tokyo. Een demonstratie die een geweldig succes kende, temeer daar Funakoshi een zeer kleine man was. De kracht die hij uitstraalde was zo groot, dat men hem vroeg om in Tokyo te blijven.

Pas in 1922 vestigde hij zich in Tokyo en ontwikkelde er toen samen met zijn zoon YOCHITAKA het wel bekende SHOTOKAN Karate. Men kan het zo stellen dat deze kleine man de grondlegger is van het karate dat we nu kennen.

In 1929 vestigde MABUNI zich in Osaka en onderwees er zijn methode. De naam die hij koos was SHITO-RYU.

MIYAGI vestigde zich in Kyoto met zijn GOJO-RYU

In 1935 ontstond WADO-RYU met OTSUKA.

Rond dezelfde periode stichtte SAWAYAMA het KEMPO-RYU.

Tijdens de twee wereldoorlogen werden alle krijgskunsten verboden door bezetting.

Pas in 1948 werd het verbod opgeheven en er bleven nog vier stijlen over, met name SHOTKAN-WADO-SHITO-GOJU RYU.

Na deze periode vonden bepaalde mensen dat er tekortkomingen waren in een stijl en zo ontstonden dan terug andere stijlen

OKYAMA ontwikkelde het KYOKUSHIN KAI.

TAMI het wetenschappelijke SHUKO KAI.

NANBU zijn SANKU KAI en later NANBU KAI

Het SHOTOKAN splitste zich in SHOTO KAI.

En op die manier zijn verschillende stijlen ontstaan die in feite allemaal dezelfde stam hebben. De stijl heeft in weze heel weinig belang, Karate is veel meer dan alleen maar een beweging. De kracht van een vuisttechieken is dezelfde in om het even welke stijl, de afweer moet snel en correct gebeuren, inzet en concentratie is gelijk bij om het even welke stijl.

Laat u nooit beïnvloeden door iemand die zegt dat zijn stijl beter is dan de andere. Elke stijl heeft zijn eigen voor- en nadelen. Tijdens een gevecht zal deze winnen met de meeste inzet en de wil om te winnen en dat heeft niets te maken met stijl.